Network


           Tugasan 1 (Kumpulan)
 

           Huraikan  secara terperinci  tentang  sejarah Internet dan pengasas-pengasas yang bertanggung-jawab mengujudkan Internet.
 

           Gunakan kumpulan yang sama  sebelum ini.

           Tarikh hantar: Jumaat : 10.00 pg  11/6/99

            Isnin  7/6/99

            Nota :       Latihan praktikal  untuk network  memerlukan  anda  memiliki   1 CD  Redhat 6.0 Linux System.
                              Ia digunakan untuk mengujudkan sistem server bagi taip-tiap  komputer di LAB 1 & LAB 2 nanti.
                              Bagi praktikal exam nanti tiap-tiap student perlu membina satu sistem server menggunakan CD ini.
                              Harga CD ialah $15.00.  Sila beri nama pada tok ketua utuk saya buat tempahan kerana saya akan ke KL
                              esok inysallah.
 

            Lab1 :              Arahan  ping & traceroute    (Anda perlu telnet ke zaaba)                 Tarikh hantar : Jumaat:10.00 pg 11/6/99

            Objektif :  1.    Mengenalpasti masa  yang di ambil untuk menghantar dan menerima (round-trip) untuk sesuatu data packet
                              2.    Mengenalpasti  nod atau point (tempat) yang terpaksa di lalui untuk pergi ke sesuatu destinasi atau alamat
                              3.    Mengenalpasti network delay ke sesuatu detinasi
                              4.    Membezakan di antara ping & traceroute

            Latihan 1   : Gunakan arahan ping untuk  ke.   www.upsi.edu.my, www.jaring.my,yahoo.com,www.redhat.com

                                 a. Catatkan  min,avg,max  time  round-trip ke  destinasi-destinasi   tersebut.
                                 b. Kenapa terdapat perbezaan  round-trip ke destinasi-destinasi itu ?
                                 c. Jika anda lakukan ping disebelah malam  adakah min,avg,max round-trip itu berbeza ? Jika berbeza kenapa
                                      pekara ini terjadi ?
                                 d.  Cari  IP address  untuk pelayan  shahnon,zaaba,buyung-adil,pak-sako,munshi,upsi-1,upsi-2,www
                                 e.  Apakah nama lain bagi shahnon,buyung-adil

            Latihan 2    : Untuk menggunakan arahan  traceroute  anda perlu taipkan   seperti berikut :  /usr/sbin/traceroute   <destinasi>

                                   Contoh:  /usr/sbin/traceroute   www.jaring.my

                                  a. Catatkan  nod atau tempat  yang perlu di lalui dan min.avg,max round trip yang di ambil
                                       untuk ke  yahoo.com , hotmail.com , dandelion-patch.mit.edu,www.redhat.com
                                  b.  Gunakan ping  untuk tempat  yang tercatit di atas. Adakah  min,avg,max roundtrip berbeza ?
                                  c.  Apakah perbezaan di antara ping & traceroute
                                  d.  Adakah kaitan antara masa round trip dengan  bilangan hop untuk ke sesuatu destinasi ? Jika ada kaitan
                                       masa round trip kenapa ianya berlaku ?

          Nota : Dalam istilah network  untuk pergi dari satu nod ke satu nod  ia di panggil hop.