Masa

Langkah

Kandungan

Aktiviti

Pengajaran dan Pembelajaran

Bahan Bantu Mengajar

Catatan

Set Induksi

5 minit

Mengulangkaji pengetahuan sedia ada

Soal jawab melalui teka-teki.

Menamakan perkakasan yang ditunjukkan.

Menamakan kegunaan perkakasan yang dinamakan.

(menekankan kepada penggunaan cakera liut).

Papan kekunci.

Tetikus.

Cakera Liut.

 

Langkah 1

10 minit

Pengenalan kepada sistem pengendalian.

Mengetahui takrif sistem pengendalian.

 • Maksud sistem pengendalian.
 • Kegunaan sistem pengendalian

Mengenalpasti sistem pengendalian teks(Windows 95/98 MSDOS Mode) dan grafik (Windows 95/98) yang akan digunakan .

Persembahan

MS Powerpoint.

 

 

Langkah 2

15 minit

Aplikasi sistem pengendalian teks.

Mengenal arahan asas sistem pengendalian teks.

Memulakan komputer, restart in MSDOS Mode.

Murid melakukan aktiviti mengikut lembaran tugasan yang disediakan.

Menggunakan arahan :

A:, C:, DIR, CHKDSK, COPY, MD, CD, RD, VER, TIME, DATE.

Lembaran arahan.

Komputer

 

 

 

Arahan disertakan bersama option jika ada.

Langkah 3

15 minit

Aplikasi sistem pengendalian grafik

Menukar kepada persekitaran Windows.

Mengaplikasikan arahan yang telah dilakukan dalam persekitaran teks.

Murid melakukan aktiviti mengikut tunjukcara yang dilakukan oleh guru.

 

Langkah 4

10 minit

Penilaian

Menyemak hasil kerja yang dilakukan berdasarkan tayangan yang ditunjukkan oleh guru.

Menjawab soalan 7 dari Lembaran 1.

Soalan penilaian.

 

Penutup

5 minit

 

Menyenaraikan kelebihan sistem pengendalian teks dan grafik.

Mendengar penerangan ringkas guru kelebihan sistem pengendalian teks dan grafik.

 

 

 

Lembaran 1.

 1. Mulakan komputer anda.
 2. Setelah proses boot selesai, klik shutdown, dan pilih Restart in MS DOS mode.
 3. Tunggu hingga komputer memaparkan prompt C:\>
 4. Masukkan cakera liut ke dalam pemacu cakera liut.
 5. Taipkan arahan-arahan dalam soalan 6a hingga 6n.
 6. Nyatakan hasil yang diperolehi selepas setiap baris arahan diselesaikan dalam kertas berasingan. (Tuliskan tiada tindakbalas jika tiada perubahan dipaparkan selepas menekan kekunci ENTER: )
 1. A:
 2. DIR ; DIR/W ; DIR/P ; DIR/W/P ;
 3. CHKDSK A:
 4. VER
 5. DATE
 6. TIME
 7. COPY CUBA.DOC C:
 8. MD MALAYSIA ; CD MALAYSIA ; DIR
 9. MD PERAK ; MD KEDAH ; MD PERLIS ; MD JOHOR ; MD SABAH
 10. DIR/W
 11. RD SABAH ; DIR/W (Perhatikan perbezaan dengan arahan j.)
 12. CD PERAK ; MD IPOH ; MD PARIT ; MD BOTA ; MD TG_MALIM ; DIR
 13. CD\ ; DIR/W
 14. C:

Tamat arahan persekitaran teks.

Taipkan EXIT pada C:\> prompt.

 1. Jawab soalan berikut berdasarkan sistem pengendalian grafik. (Gunakan kertas berasingan)

Nyatakan cara untuk:

 1. memeriksa status cakera liut.
 2. menukar tarikh, hari dan masa.
 3. melihat versi pengendali.
 4. menyenaraikan fail yang terdapat dalam cakera liut.
 5. menyalin fail dari cakera liut ke cakera keras.
 6. menyalin fail dari cakera liut ke cakera keras.
 7. membina folder.
 8. membuang folder.
 9. menukar nama fail.
 10. melihat keseluruhan folder yang terdapat dalam cakera liut.